พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเปิดเผยภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ช่วง เทศกาลสงกรานต์ 5 วันที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงแห่งความสุขของทุกคน ภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งด้านความมั่นคงความสงบเรียบร้อยประชาชนล้วนแล้วแต่มีความสุข อยากให้ทุกคนจดจำวันดีๆแบบนี้ไว้เพื่อให้เกิดความวุ่นวายในอนาคต ส่วนด้านการจราจรในช่วงเทศกาล ซึ่งพบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุหลัก มาจากการละเมิดกฎหมายส่วนใหญ่พบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยและดื่มสุราในการขับขี่ และพบว่า ส่วนใหญ่เกิดอุบัติเหตุในถนนสายรอง แม้ว่าจะมีการตั้งด่านกว่า 2,000 ด่าน มีกำลังเจ้าหน้าปฏิบัติงาน กว่า 60,000 คน ที่คอยตรวจตรา เข้มงวด ตรวจ รถกว่า 1 ล้านคัน แต่ก็ยังคงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จึงต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของผู้ขับขี่เอง แล้วทุกคนจะต้องร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้เสียสละเวลาของตนเองและครอบครัวเพื่อมาดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงของเทศกาลสงกรานต์