รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้ารายงานความก้าวหน้า ตามนโยบาย "สุขภาพดีถ้วนหน้า" ขณะที่ การประชุมคณะรัฐมนตรี เตรียมพิจารณาแก้ไขพ.ร.บ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และการติดตามสถานการณ์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา

บรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นำคณะเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานความก้าวหน้าตามนโยบาย "สุขภาพดีถ้วนหน้า" เนื่องในโอกาสวันอนามัยโลก และจัดแสดงนิทรรศการพร้อมขอบคุณนายกธรรมตรีและรัฐบาลที่สนับสนุนการดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าที่เป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินงานขององค์การอนามัยโลกและในปี 2561 นี้ องค์การอนามัยโลก จะร่วมผลักดันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้ทุกคน ทุกหน ทุกแห่ง และประชากรทั่วโลกเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่มีอุปสรรคทางการเงิน หรือประสบภาวะล้มละลายจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี 2568

ขณะที่ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการงานวันคุ้มครองโลก 2561หรือ Earth Day 2018 THAILAND ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน”

สำหรับ วาระที่น่าสนใจในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ อาทิ ทางกระทรวงการคลังจะมีการเสนอที่ประชุมให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2537 โดยเป็นการแก้ไข เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เช่น แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดลงโทษสำหรับความผิดในกรณีการขายสลากกินแบ่งฯ เกินราคากำหนดเพิ่มเติมความผิดในกรณีการขายสลากกินแบ่งฯ ในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะเสนอหลักสูตรการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ แบ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น 119 หลักสูตร ใน 20 มหาวิทยาลัย เน้นพัฒนาทักษะให้คนที่ทำงานแล้ว 20 ล้านคน เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
นอกจากนี้ คาดว่าจะมีการเสนอแต่งตั้งนายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่ ขณะเดียวกันยังคาดว่าจะมีการรายงานสถานการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ละพื้นที่ รวมไปถึงรายงานอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วง 7 วันอันตรายของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน