พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผย ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า ยังคงมียอดการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับปี่ที่แล้ว ซึ่งจะต้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหากันต่อไป โดยที่ผ่านมามีการใช้มาตรการอย่างเต็มที่ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย การตรวจจับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีสถิติการยึดรถเป็นจำนวนมาก ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ แต่มาตรการที่สำคัญคือจะต้องทำให้คนนั้นตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากสื่อต่างๆ ช่วยรณรงค์ เพราะการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ยืนยันรัฐบาลดูแลอย่างจริงจัง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่

สำหรับ การรับมือพายุฤดูร้อนในระหว่างวันที่ 15-18 เม.ย.2561 ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง และบางส่วนของภาคตะวันออก ซึ่งได้มีการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เตรียมการ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์ดูแลอย่างใกล้ชิดหากเกิดเหตุการณ์ต้องรีบแก้ไข อย่างไรก็ตามในวันที่ 15 และ 16 ก็ยังไม่พบสถานการณ์ที่ร้ายแรงขึ้น