นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมการรณรงค์งานมหกรรมวัฒนธรรม"รัตนโกสินทร์ ใต้ร่มพระบารมี 235 ปีกรุงรัตนโกสินทร์" ที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาค เอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 25 เมษายน 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงนำพาและพัฒนาประเทศให้เป็นปึกแผ่นและมีความเจริญรุ่งเรืองมาครบรอบ 236 ปี โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 21 เมษายนเวลา 18.15 น. ณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และจะมีริ้วขบวนที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์และเหตุการณ์สำคัญสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงสมัยรัชกาลที่ 10 ภายใต้แนวคิดรัตนโกสินทร์เรืองรองจำนวน 11 ริ้วขบวน ส่วนกิจกรรมด้านศาสนามีในวันที่ 21 เมษายนเวลา 07.00 นออพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 237 รูป ณ ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครณศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร พิธี 5 ศาสนามหามงคล ณ โรงละครแห่งชาติ นอกจากนี้มีกิจกรรมในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเขตพระนครและรอบเกาะรัตนโกสินทร์ อาทิการแสดงยุครัตนโกสินทร์การแสดงจากมิตรประเทศ การแสดงชุมนุมหุ่นไทย การแสดงดนตรีไทยจากดุริยประเพณีชุมชนบางลำพู ละครนอก โขนสดและมัคคุเทศก์น้อยนำชม เป็นต้น

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.m-culture.go.th