วันนี้ (15 เม.ย.61) ที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายดำรง ลิมาภิรักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 กล่าวว่า จากข้อมูลศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ผ่านมา สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนกฏจราจร และในพื้นที่สีแดง จำนวน 109 อำเภอ ยังคงเป็นพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ดังนั้น จึงต้องควบคุมเร่งรัด และบังคับใช้กฏหมายในทุกพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น สำหรับ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของเมื่อวาน(15 เม.ย61) ซึ่งถือเป็นวันที่ห้าของการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 พบ การเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 552 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 69 ราย ผู้บาดเจ็บ 589 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ยังคงเป็นการดื่มแล้วขับ ถึงร้อยละ 42.03 การขับรถเร็วเกิดกฏหมายกำหนด ร้อยละ 25.72 โดยส่วนใหญ่จะเกิดกับ รถจักรยานยนต์ ถึง ร้อยละ 78.53

ทั้งนี้สถิติสะสม รวม 5 วันที่ผ่านมา เกิด อุบัติเหตุรวม 3,001 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 323 ราย และมีผู้บาดเจ็บรวม 3,140 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ 119 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 136 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 19 ราย อย่างไรก็ตาม วันนี้ถือเป็นวันหยุดวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเดินทางกลับทำให้เส้นทางสายหลักที่เชื่อมต่อจังหวัดต่างๆและมุ่งสู่กรุงเทพมหานครมีปริมาณรถมากจึงได้ประสานให้จังหวัดเพิ่มจุดตรวจและจุดบริการประชาชนบนเส้นทางสายหลักเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรและเปิดช่องทางพิเศษโดยเฉพาะบริเวณเส้นทางที่มีการจราจรแออัด นอกจากนี้ให้จังหวัดพร้อมกับขนส่งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมบริการรถโดยสารประจำทางให้เพียงพอมาให้ผู้โดยสารตกค้างเข้มงวดการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถกรมถึงกดคันไม่ให้หนีรถเสริมที่ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด