บรรยากาศที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดทั้งวันในเส้นทางสายใต้สายเหนือและสายอีสานมีประชาชนและนักท่องเที่ยวนำสัมภาระเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เสริมขบวนรถเพื่อรองรับผู้โดยสารในการเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เมษายน 2561 อีก 11 ขบวน ซึ่งในวันนี้ ได้เสริมขบวนที่ 976 ศรีสะเกษ-กรุงเทพ ออกเวลา 16.30 น. ขบวนที่ 962 ศิลาอาสน์-กรุงเทพ ออกเวลา 19.30 น. ขบวนที่ 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพ ออกเวลา 19.45 น. ขบวนที่ 936 อุดรธานี-กรุงเทพ ออกเวลา 20.40 น.

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มมาตรการรักษาความความปลอดภัย คุมเข้มบนขบวนรถ สถานีรถไฟ และการดูแลเสริมความมั่นคงทางรางตลอดเส้นทางทั่วประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์เน้นการลดอุบัติเหตุเพื่อให้การเดินทางช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์ อีกทั้ง ยังขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกและให้บริการ พร้อมเน้นย้ำพนักงานขับรถว่าก่อนเคลื่อนขบวนรถทุกครั้งแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถไฟ และได้ประสานขอความร่วมมือไปยังกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสถานีตำรวจภูธร ในเขตแต่ละพื้นที่ร่วมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับป้ายเตือน ป้ายอาณัติสัญญาณ เครื่องอาณัติสัญญาณต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการเดินทางอีกด้วย