บรรยากาศที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เขตพระนคร โดย ผู้บริหารกรุงเทพมหานครข้าราชการและประชาชนจำนวนมาก มาร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภช เพื่ออัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นประดิษฐานณพระที่นั่งพุทไธสวรรย์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เขตพระนคร หลังจากที่ กรุงเทพมหานครได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ออกจากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ปีละครั้งให้ประชาชนกราบสักการะและสรงน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง วันที่ 12-15 เม.ย.2561 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นจำนวนมากและร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมงานสงกรานต์แบบไทยที่มีความงดงาม

สำหรับ การเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ถนนสีลมและถนนข้าวสารซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเล่นน้ำ ด้านนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าหลังเวลา 22.00 น. เป็นต้นไปทางกรุงเทพฯ โดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต จะเข้าทำการ ทำความสะอาดเก็บขยะในพื้นที่การจัดกิจกรรมทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เพื่อเปิดเส้นทางให้กับประชาชนได้สัญจรได้ตามปกติ ภาพรวมการเล่นน้ำสงกรานต์ตลอด 3 วันที่ผ่านมา ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนให้ความร่วมมือในการเล่นน้ำสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยที่มีความสวยงาม รวมทั้งช่วยกันรักษาความสะอาดในพื้นที่ จนทำให้ปริมาณขยะในพื้นที่จัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์มีปริมาณที่ลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา