บรรยากาศที่บริเวณถนนข้าวสาร กับการเล่นน้ำสงกรานต์วันสุดท้าย หลังจากเปิดพื้นที่จุดคัดกรองให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ในเวลา 12 .00 น. - 21.00 น. โดยขณะนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากนำปืนฉีดน้ำ ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ถนนข้าวสารอย่างต่อเนื่อง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน. ชนะสงครามและเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวได้จัดกำลังในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทั้งบริเวณโดยรอบและพื้นที่การจัดงาน เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยังขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ นำสิ่งของมีคมหรืออาวุธเข้าพื้นที่ ไม่เล่นแป้ง ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ไม่แต่งกายโป้ ไม่นำเครื่องดื่มแอลกอฮอร์เข้าพื้นที่ เป็นต้น พร้อมเน้นย้ำ มาตรการการรักษาความปลอดภัยการบริการประชาชนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

ทั้งนี้ จากข้อมูลจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม พบว่ามีการแจ้งความในพื้นที่ช่วงวันที่ 13-14 เม.ย.ที่ผ่านมา จำนวน 36 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกรณีทรัพย์สินหาย โดนมิจฉาชีพกรีดกระเป๋า และมีเหตุทะเลาะวิวาทจากการกระทบกระทั่งในการเล่นน้ำ ซึ่งหลังจากเวลา 21.00 น. เจ้าหน้าที่จะทำการปิดพื้นที่เพื่อให้กรุงเทพมหานครได้เข้าทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่เล่นน้ำและบริเวณโดยรอบถนนข้าวสาร