วันนี้ 30 มี.ค.61 ที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการควบคุมสายตรวจด้วยระบบคิวอาร์โค้ดกับตำรวจนครบาลในสายงานสายตรวจจำนวน 182 นายเพื่อรองรับในช่วงเทศกาลที่จะถึงนี้

โดย พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ เปิดเผยว่า การนำระบบ QR Code มารองรับการตรวจตู้แดงถือเป็นการพัฒนางานป้องกันอาชญากรรมให้อยู่ในยุค 4.0 ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจตามจุดต่างๆ ที่จากเดิมจะเป็นการลงลายมือชื่อในสมุด และจะต้องนำไปสับเปลี่ยนกันทุกวัน พบปัญหาเรื่องสมุดชำรุดเสียหายตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ยากมีความน่าเชื่อถือน้อย เมื่อมีจำนวนมากขึ้นทำให้การจัดเก็บไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ดังนั้นการนำระบบคิวอาร์โค้ดมาปรับใช้ ถือเป็นการพัฒนาระบบงานสายตรวจในเชิงรุก การทำงานมีความรวดเร็วตรวจสอบได้ง่ายว่าตำรวจมีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ทั้งนี้ พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ระบุว่า จะเริ่มใช้เทคโนโลยีระบบ QR Code ได้ในวันที่ 4 เมษายนนี้เพื่อรองรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ และต่อเนื่องไปในช่วงเวลาปกติ
อย่างไรก็ตามสำหรับเทคโนโลยี QR Code นี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติเป็นผู้ริเริ่มโครงการโดยมีโครงการต้นแบบอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแห่งแรกมีการทดลองประเมินผลเป็นที่น่าพอใจจึงได้นำมาใช้ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและจะมีการขยายผลต่อไปในทั่วประเทศ