การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต จะดำเนินการก่อสร้างสะพานถนนตัดใหม่ข้ามถนนลำลูกกา บริเวณซอยลำลูกกา 41 ถึง บริเวณสภ.คูคต จึงจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา โดยทำการปิดเบี่ยงจราจรฝั่งขาออกทุกช่องทางไปใช้ช่องทางฝั่งขาออก(ถนนลำลูกกาขยายใหม่) 2 ช่องทาง จะทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไปตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันและเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และรฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

เครดิต การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)