วันนี้ (19 มีนาคม 2561) นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการ Blockchain Community Intiative” โดยมี นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ร่วมกับบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมธนาคารไทย เพื่อความร่วมมือเพิ่มขีดความสามารถในด้านระบบนิเวศน์ทางการเงินให้แข่งขันในระดับนานาชาติ พัฒนาบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เทคโนโลยี Blockchain โดยมีสถาบันการเงิน องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนเข้าร่วมงานฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า กฟน. พร้อมยกระดับองค์กรสู่ระดับสากลภายใต้กรอบแนวคิด MEA 4.0 (กฟน. 4.0) ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีที่มาขับเคลื่อนองค์กร และในโอกาส 60 ปี กฟน. จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้มหานครก้าวสู่วิถีอนาคตมุ่งสู่ Smart Metro โดยการสร้างนวัตกรรรมเพื่อนำมาใช้ให้บริการประชาชน รวมถึงการปรับปรุงกระบวนงานต่างๆ ให้ทันสมัยโดยการนำเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพที่เป็นเลิศ ซึ่งเทคโนโลยี Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพด้านงานบริการสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ถือเป็นเทคโนโลยีระดับโลก จึงได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบการบริการหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนระบบ Blockchain กับทางธนาคารกสิกรไทย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยได้ร่วมศึกษาและทดลองด้านเทคนิคควบคู่กับการให้บริการในรูปแบบปกติ ซึ่งคาดว่าเสร็จสิ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 หลังจากนั้นจะมีขั้นตอนประเมินประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี Blockchain ต่อไป การที่ กฟน. พิจารณานำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้จะเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพด้านงานบริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างยิ่ง เนื่องจาก กฟน. ใช้ระบบเอกสารเกี่ยวข้องกับหนังสือค้ำประกันในหลายๆ กระบวนงาน เช่น การวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า การวางหลักประกันอุปกรณ์ไฟฟ้า การวางหลักประกันเพื่อเป็นตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้า และการวางหลักประกันจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะรวมข้อมูลอยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน ช่วยให้สามารถบริหารจัดการได้ง่าย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย ลดระยะเวลา ค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ กฟน. ยังมีแนวทางการต่อยอดระบบเทคโนโลยี Blockchain ประยุกต์ใช้ในการให้บริการเพื่อสร้างความมั่นใจ ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าอีกด้วย

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต
Leveraging beyond Tomorrow

"Smart Metro"
| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |