นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (ถนนหมายเลข 8) เขตหลักสี่ โดยโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (ถนนหมายเลข 8) เป็นการก่อสร้างถนนคอนกขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ระยะทาง 891 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ เริ่มต้นจากถนนศูนย์ราชการถึงถนนวิภาวดีรังสิต พร้อมงานทางเท้า งานระบบระบายน้ำ และการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเปรมประชากรและสะพานข้ามคลองบางตลาด พร้อมทางเท้าและราวสะพาน และติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร สำหรับความคืบหน้าของการดำเนินงานมีความล่าช้า เนื่องมาจากปัญหาบ้านเรือนประชาชนรุกพื้นที่ในการก่อสร้าง จำนวน 8 หลัง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ทำการเจรจา และย้ายออกไปแล้ว จำนวน 2 หลัง เหลืออีก 6 หลัง อยู่ระหว่างเสนอ ครม. เพื่ออนุมัติเงินช่วยเหลือ โดย รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการในส่วนที่ทำได้โดยไม่ต้องรอบริษัท อาทิ ติดป้ายประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนจะทำการล้อมย้ายต้นไม้ พร้อมประสานการไฟฟ้านครหลวงให้เข้าดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าตลอดแนวถนนที่ก่อสร้าง รวมทั้งให้ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจและย้ายกล้อง CCTV ไปยังจุดอื่น โดยกำชับให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและครบทุกขั้นตอน คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปีนี้