วันนี้ (7 มี.ค.61) ที่โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริภายใต้มูลนิธิปิดทองหลังแถลงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอด 8ปี และทิศทางก้าวสู่ปีที่9 ในคำขวัญ ว่า สืบสาน..เบิกบานใจ พร้อมตัวแทนชาวบ้านจาก 2 พื้นที่ต้นแบบ ที่มีการพัฒนาทางการเกษตรเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน ที่มาบอกเล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยนการทำงานที่ผ่านมา จากจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดยะลา

โดยมีหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวในการแถลงถึงภาพรวมของการดำเนินงานในห้วง 8 ปี ที่ได้ขยายผลไปใน 7 พื้นที่ 9 จังหวัดต้นแบบ การสร้างภาคีเครือข่าย 10 บริษัท 4 มูลนิธิ หรือที่เรียกว่า ทีม D ที่เน้นการเรียนรู้แก้ไขเรื่องน้ำ เห็นชาวบ้านเป็นสำคัญ ต้องวัดผลได้ว่าชาวบ้านได้อะไร

ทั้งนี้ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ระบุว่าในปีอนาคต ปิดทองหลังพระ คาดหวังที่จะทำให้ภาคอีสานมีความเขียวชะอุ่ม ต้องมีระบบการจัดการน้ำที่ดี ขณะเดียวเดียวกันจะยึดความยั่งยืนที่เริ่มจากการสร้างความมั่นใจ สร้างคนรุ่นลูก-หลานต่อไปให้มาต่อยอดเพื่อกลับไปเป็นเกษตรกรแบบกล้าคิด ในเกษตรทฤษฎีใหม่แบบปราณีต ทุกคนต้องอยู่ให้รอด ให้พอเพียง อยู่ให้ยั่งยืน นั้นคือการมีเงินออมมีเงินเก็บใช้จ่ายอย่างสบาย ด้านตัวแทนเกษตรกรจาก จ.ยะลา กล่าวว่าในช่วงที่มูลนิธิปิดทองฯ เข้ามาแรกๆ ชาวบ้านไม่เชื่อใจ จนได้ไปศึกษาดูงาน และเห็นการลงพื้นที่ของทางปิดทองฯ ที่เข้ามาคลุกคลีกับชาวบ้านเข้ามาหาสาเหตุของปัญหา จนปัจจุบันการทำงานสามารถพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องตามศาสตร์ของพระราชา เพิ่มรายได้ เพิ่มเงินออม จากเดิมที่คนภาคใต้มีเพียงอาชีพกรีดยาง