จากกรณีเหตุเพลิงไหม้สายสื่อสารที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะหน่วยงานหน่วยงานผู้ดูแลอุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ ที่ผ่านมาจึงได้มีการสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้โดยเฉพาะในบริเวณที่มีสายสื่อสารรกรุงรัง อาจมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสโดนสายไฟฟ้าจนทำให้เกิดความร้อนที่สายสื่อสารและเกิดเพลิงไหม้ได้ และเพื่อลดปัญหาดังกล่าว กฟน. ได้นำเครื่องมือตรวจจับความร้อน (Thermo Scan) ตรวจสอบความร้อนในบริเวณจุดเสี่ยงก่อนจะดำเนินการแก้ไขจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟน.

นอกจากนี้ ในด้านการแก้ไขปัญหาระยะยาว กฟน. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กสทช. กทม. สตช. และ ผู้ประกอบการสายสื่อสาร เพื่อวางมาตรการป้องกันอย่างถาวร โดยล่าสุดได้จัดทำแผนดำเนินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปี 2561 ประกอบด้วย ถนน 22 เส้นทาง รวมระยะทาง 45 กิโลเมตร เพื่อเป็นการตรวจสอบแก้ไขจุดเสี่ยง ปลดสายสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้ใช้งานออก พร้อมทั้งการติดตั้งคอนไม้ขนาดความยาว 1.8 เมตร สำหรับการพาดสายสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถบันทึกข้อมูลในระบบแผนที่ของ กฟน. เพื่อป้องกันการลักลอบพาดสายสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการกำหนดชนิดของวัสดุสายสื่อสารเพื่อป้องกันการลัดวงจรของระบบไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน และสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปี 2561 จำนวน 22 เส้นทาง ประกอบด้วย ถนนหลวง, ถนนพลับพลาไชย, ถนนเพชรบุรีฝั่งเหนือ, ถนนพระราม 4, ถนนประชาชื่น ฝั่งขาเข้า, ถนนบรมราชชนนี ขาออก, ถนนประชาอุทิศ, ถนนสุทธิสารวินิจฉัย, ถนนบรมราชชนนี ขาเข้า, ถนนปรีดีพนมยงค์, ถนนพหลโยธิน, ถนนร่มเกล้า, ถนนพระราม 1, ถนนเอกชัย, ถนนติวานนท์, ถนนศรีนครินทร์, ถนนอ่อนนุช, ถนนนิมิตใหม่, ถนนนาคนิวาส, ถนนกรุงเกษม, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และถนนอ่อนนุช

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต
Leveraging beyond Tomorrow
……………………………………………
"Smart Metro"
| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |
///////////////////