นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ถือเป็นช่วงเทศกาลวันแห่งความรักและเทศกาลตรุษจีน อันเป็นวาระมงคลและเป็นช่วงที่มีการมอบความรัก ความปรารถนาดี และส่งความสุขให้แก่กันและกัน ประกอบกับปีนี้เป็นวาระครบรอบ 60 ปี กฟน. จึงมีการจัดคาราวานตรุษจีน “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ ปลอดภัย รับตรุษจีน” ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อมอบน้ำส้มมหามงคล พร้อมรณรงค์เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ และตรุษจีน โดยมีกิจกรรมลงพื้นที่แจกของที่ระลึกในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ถนนเยาวราช สวนลุมพินี เส้นทางโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน และย่านสุขุมวิท ราชประสงค์ สยามสแควร์ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ด้านการใช้ไฟฟ้า และมุ่งหวังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแก่ประชาชน

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต
Leveraging beyond Tomorrow
……………………………………………
"Smart Metro"
| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |