การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า เนื่องในวาระ 60 ปี กฟน. อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน MEA Smart Life Application แสดงประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังได้ 6 เดือน พิเศษสามารถเลือกดูจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า หรือ ค่าไฟฟ้าย้อนหลังได้ทันที เพิ่มความสะดวกสบายวางแผนการใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจสามารถดาวน์โหลด MEA Smart Life Application ฟรี ได้ที่ App Store และ Google play โดยคลิกhttp://is.gd/KlyQKF หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชม.

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต
Leveraging beyond Tomorrow
……………………………………………
"Smart Metro"
| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |