สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานฤดูหนาวขึ้น ภายใต้ชื่องาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงปกครองบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัย ทั้งยังแสดงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวไทย ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยโบราณ โดยมีรูปแบบการจัดงานแบบย้อนยุค ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.30-21.00 น. เฉพาะวันศุกร์และเสาร์ เปิดตั้งแต่เวลา 10.30-22.00 น. ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.05 น.

งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” แบ่งเป็น 3 โซน คือ 1) โซนพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสยามประชารำฦก นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 9 พร้อมสถาปัตยกรรม สวนดอกไม้ และน้ำพุที่ตกแต่งอย่างสวยงาม 2) โซนสนามเสือป่า จัดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ เช่น ร้านศิลปาชีพ 904 ร้านภูฟ้า ร้านจิตรลดา ร้านของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร้านมูลนิธิโครงการหลวง ร้านแม่บ้านเหล่าทัพ ฯลฯ และ 3) โซนร้านอาหารและร้านค้าในแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชน วิถีไทย โดยจะจัดซุ้มร้านอาหารไทยโบราณที่มีรสชาติอร่อย จำนวนประมาณ 30 ร้าน

สำหรับการไฟฟ้านครหลวงนั้น ได้ร่วมจัดนิทรรศการ "กิจการไฟฟ้าไทย" บริเวณโซนพระลานพระราชวังดุสิต เพื่อถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 ที่ทรงเป็นผู้ก่อตั้งกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย พร้อมนำเสนอประวัติของกิจการไฟฟ้าในประเทศไทยและวิวัฒนาการของตราสัญลักษณ์ กฟน. ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจวบจนปัจจุบัน ร่วมถ่ายภาพบน “รถราง” สุดคลาสสิกในบรรยากาศย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ 5 ชมภาพถ่ายกิจการไฟฟ้าไทยในอดีตอันทรงคุณค่า และอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานจริงที่หาชมได้ยาก อาทิ มิเตอร์ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ใบแจ้งค่าไฟฟ้า เป็นต้น พร้อมชิม "ขนมเทียนสลัดงา" ซึ่งเป็นขนมไทยโบราณที่หาทานได้ยาก

ทั้งนี้ กฟน. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 หรือสวมใส่ผ้าไทย หรือชุดสุภาพ เพื่อร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ‪ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคมนี้ ที่ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ‪ระหว่างเวลา 10.30-21.00 น.‬ เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ เปิด‪ตั้งแต่เวลา 10.30-22.00 น.‬ โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต
Leveraging beyond Tomorrow
……………………………………………
"Smart Metro"
| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |