พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ จัดแถลงข่าวเรื่องมาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ขึ้น เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุก ๆ ปี ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว อีกทั้งทุกพื้นที่ทั่วประเทศจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทำให้ปริมาณการจราจรบนถนนเพิ่มมากขึ้น และมีปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงเวลาปกติ ประกอบกับในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้นในพื้นที่กรุงเทพ จะมีการจราจรน้อยทำให้มีการขับขี่ด้วยความเร็วสูง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์จึงเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น สำหรับในปีนี้จะรณรงค์ขับขี่ด้วยความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับถนนซอยในเขตชุมชน ที่มีความกว้างของผิวจราจรไม่เกิน 7 เมตร และไม่มีไหล่ทาง ซึ่งมีข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรอยู่แล้ว พร้อมทั้งติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว จัดทำเส้นชะลอความเร็ว และคันชะลอความเร็วที่ได้มาตรฐาน เพื่อที่จะลดปัจจัยเสี่ยงในพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและคุ้มครองผู้ที่เดินทางและสัญจรในชุมชน
อย่างไรก็ดี กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60-3 ม.ค.61 ขึ้น เพื่อให้การลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและการเสียชีวิตในช่วง 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายสามารถนำแผนการปฏิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ของกรุงเทพมหานคร ไปจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพื่อดำเนินการตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วซ่อมบำรุงกล้อง CCTV พร้อมใช้ 24 ชั่วโมง พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ ณ สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง ทำหน้าที่ ตรวจสอบ ทำความสะอาด แก้ไขและจัดซ่อมเครื่องหมายจราจร ป้ายเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรในถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจัดหน่วยซ่อมเคลื่อนที่เร็วพร้อมปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ยวดยานพาหนะและวินัยจราจร โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.60-3 ม.ค.61 อย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตด้วย นอกจากนี้ได้กำชับให้ใช้แนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุโดยลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 6 มาตรการ ได้แก่ ด้านคน ด้านถนน ด้านยานพาหนะ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ความปลอดภัยทางน้ำ และมาตรการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางทุกมิติ พร้อมตั้งจุดบริการประชาชน เส้นทางเข้า-ออกกทม.สี่มุมเมือง 6 สำนักงานเขต ประกอบด้วย เขตบางนา ตั้งจุดบริการบริเวณใกล้ SB เฟอร์นิเจอร์ ถนนบางนา (ฝั่งขาออก) เขตบางขุนเทียน ตั้งจุดบริการที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ ถนนพระราม 2 (ฝั่งขาออก) เลยสำนักงานเขตไปประมาณ 2 กิโลเมตร และปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนพระราม 2 (ฝั่งขาเข้า) ด้านตรงข้าม เขตทวีวัฒนา ตั้งจุดบริการหน้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพุทธมณฑล ถนนบรมราชชนนี (ฝั่งขาเข้า) และที่ปั๊มคาลเท็กซ์ แยกฉิมพลี ถ.บรมราชชนนี (ฝั่งขาออก) ทางคู่ขนานด้านใน เขตหนองจอก ตั้งจุดบริการบริเวณสะพานเข้าสนามฟุตซอล ทางยกระดับสุวินทวงศ์ (ฝั่งขาออก) เขตดอนเมือง ตั้งจุดบริการบริเวณคลังน้ำมัน ถนนวิภาวดีรังสิต (ฝั่งขาออก) เขตหนองแขม ตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองแขม (ฝั่งขาออก) โดยจุดบริการแต่ละแห่งจะให้บริการตรวจสภาพรถเบื้องต้น จัดเจ้าหน้าที่แจกคู่มือ แผ่นพับรณรงค์วินัยจราจร ซึ่งประชาชนสามารถแวะพักในระหว่างการเดินทางได้ด้วย

เครดิตภาพ กองประชาสัมพันธ์ กทม.