ปีใหม่ 2561 นี้ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ขอส่งมอบของขวัญพิเศษให้แก่ประชาชน โดยเปิดบริการ "ทำพาสปอร์ตในวันเสาร์" เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงที่คนไทยเดินทางไปต่างประเทศกันมาก ในวันเสาร์ที่ 16 และ 23 ธันวาคม 2560 และวันเสาร์ที่ 6 และ 13 มกราคม 2561 รวม 4 เสาร์ (*วันเสาร์ที่ 30 ธค. ไม่เปิดบริการเนื่องจากหยุดเทศกาลปีใหม่) ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 3 แห่ง ได้แก่ MRT คลองเตย/บางนา ธัญญาพาร์ค /ปิิ่นเกล้า SC Plaza ทั้งนี้ เฉพาะหนังสือเดินทางธรรมดา และจัดส่งทาง EMS รวมทั้งการบันทึกหนังสือเดินทาง (Endorsement)

ท่านไม่ต้องหยุดงาน บุตรหลานไม่ต้องหยุดเรียนเพื่อทำพาสปอร์ตอีกต่อไป ถ้ามาใช้บริการในช่วงวันเสาร์ดังกล่าว อย่าลืมมาใช้บริการนะคะ

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Call Center กรมการกงสุล 02 572 8442 ตลอด 24 ชั่วโมง