วันที่ 7 ธ.ค.60 พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ รรท.ที่ปรึกษาสบ. 10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวภายหลังเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 13 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ถึงเนื้อหาการเสวนา ฝยหัวข้อเทคโนโลยีกับการบังคับใช้กฎหมายว่า ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายปัจจุบัน มีอยู่หลายเรื่อง จะทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนยอมรับ และตำรวจต้องมีความยุติธรรม เราไม่สามารถทำให้ทุกคนมีบรรทัดฐานเดียวกันได้ จึงต้องใช้อุปกรณ์มาใช่ให้เกิดมาตรฐาน เช่น ระบบการตรวจจับความเร็ว ใบสั่งออนไลน์ส่งทางไปรษณีย์ ลดการโต้เถียงต่อรอง รวมถึงมีระบบไคล์ม (crime) บันทึกสถิติอุบัติเหตุ พร้อมกับระบุว่า ในปีหนึ่งมีผู้เสียชีวิต 2 หมื่นคนต่อปี เฉลี่ยวันละ 35 คน โดยเฉพาะเมาไม่ขับง่วงไม่ขับ แต่บางครั้งกฎหมาย ก็ไม่สามาถควบคุมไปถึงการวัดความง่วงได้ ซึ่งความง่วงทำให้เกิดอุบัติได้พอๆ กับความเมาต่อไปคาดว่าจะต้องมีแอพพลิเคชั่นควบคุม โดยกรมการขนส่งทางบกได้จัดการติดตั้งจีพีเอสไว้เพื่อควบคุมอันตราย

ทั้งนี้ พล.ต.ท.วิทยา กล่าวต่อว่า เราต้องให้ความสำคัญเพื่อลดอุบัติเหตุลงให้ได้มากที่สุด ทั้งลดความเร็ว เมา สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัด เมื่อระบบใบสั่งแบบใหม่ออกมา จะมีระบบบันทึกข้อมูล มีระบบพีดีเอ็ม (Police Ticket Management) โดยพัฒนาร่วมกับธนาคารกรุงไทย ระบบจะทำการออกใบสั่งโดยใช้การตรวจสอบจากกล้องซีซีทีวี รวมถึงใบสั่งที่เขียนด้วยมือจะมีบาร์โค้ด สามารถควบคุมใบสั่งทั่วประเทศได้ สามารถตรวจสอบได้ ว่าดำเนินการชำระค่าปรับหรือไม่ วันนี้จับกุมได้ทั่วประเทศไปกี่รายในรอบวันที่ผ่านมา เพื่อที่จะหาทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อเป็นประโยชน์ในงานบริหาร

ซึ่งระบบดังกล่าวได้มีการดำเนินการบังคับใช้แล้ว แต่จะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกมิติ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ แล้วยกเลิกใบสั่งรูปแบบเก่าที่ไม่มีบาร์โค๊ดเพื่อไม่ให้มีการนำใบสั่งแปลกปลอมมาใช้ต่อไป