วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2560) เจ้าหน้าที่ กฟน. ร่วมกับผู้ประกอบการสายสื่อสาร ลงพื้นที่เร่งดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารและเสาไฟฟ้า ถนนสุขุมวิท ซอย 47 - 53 โดยที่ผ่านมาปฏิบัติงานทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อให้การจัดเก็บสายสื่อสารที่ได้รื้อถอนแล้วเป็นจำนวนมาก ออกจากพื้นที่ให้เรียบร้อยเป็นไปตามแผนงาน โดยโครงการรื้อถอนสายสื่อสารและเสาไฟฟ้าบนถนนสุขุมวิท กำหนดพื้นที่ตั้งแต่บริเวณปากซอยสุขุมวิท 1 ถึง บริเวณปากซอยสุขุมวิท 71 รวมระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร (รวม 2 ฝั่งถนน) ประกอบด้วยจำนวนเสาไฟฟ้าทั้งสิ้น 544 ต้น เริ่มดำเนินการรื้อถอนตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 นี้

กฟน. จึงขออภัยประชาชนในความไม่สะดวก ซึ่งอาจเกิดจราจรติดขัดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อความเพียงพอมั่นคงของระบบไฟฟ้า มีความปลอดภัย ทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างมหานครไร้สาย Smart Metro