ยลศิลป์ชิ้นเอก‘สิริกิติ์ สิริศิลป์ แผ่นดินสยาม’นิทรรศการภาพปฏิทินแขวนและตั้งโต๊ะ

ในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 12 ส.ค. 2559 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สิริกิติ์ สิริศิลป์ แผ่นดินสยาม” นิทรรศการภาพปฏิทินแขวน