การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดกิจกรรม "ไหว้พระ 11 วัด...รัตนโกสินทร์" โดยจัดรถเวียนจำนวน 10 คัน เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีโอกาสชมวัดสำคัญและรองรับผู้เดินทางมาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท. ได้ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดกิจกรรม "ไหว้พระ 11 วัด...รัตนโกสินทร์" เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีโอกาสชมวัดสำคัญในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ต่างๆ รวมทั้งเป็นกิจกรรมเสริมเพื่อรองรับผู้เดินทางมาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้จัดรถเวียนจำนวน 10 คัน บริการฟรี เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 ในช่วงเวลา 09.00 – 17.30 น. ซึ่งจะมีรถออกทุก 30 นาที (โดยประมาณ) เริ่มต้นจาก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (จอดที่ท่าช้าง ให้ข้ามเรือ) ต่อด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดราชบูรณะราชวรวิหาร วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถขึ้นรถได้ทุกป้ายรถเมล์ในเส้นทางที่รถผ่าน โดยสังเกตรถเวียนของกิจกรรมดังกล่าวได้จากป้ายด้านหน้าและด้านข้างรถ ที่ระบุชื่อโครงการ “ไหว้พระ 11 วัด รัตนโกสินทร์” ?ทั้งนี้กิจกรรม "ไหว้พระ 11 วัด...รัตนโกสินทร์" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เที่ยวเมืองไทย...ใครๆ ก็เที่ยวได้” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นสวัสดิการสังคม และทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยใน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 1348

เครดิต ข่าว-ภาพ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์