การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีประชาชนที่ใช้บัตรสวัสดิการของรัฐมาซื้อตั๋วโดยสารกับเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ Electronic Data Capture หรือเครื่อง EDC ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ เกิดปัญหาระบบสัญญาณขัดข้อง ทำให้ประชาชนที่มาซื้อตั๋วโดยสารต้องใช้เวลารอนานกว่าปกติ ส่งผลกระทบให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวก
ในการรับบริการ นั้น
จากปัญหาที่เกิดขึ้น ได้สั่งการฝ่ายเกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ไข ดังนี้
1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบสถานการเชื่อมต่อ และเพิ่มช่องสัญญาณให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
2. การแยกช่องจำหน่ายตั๋ว โดยแยกออกเป็นผู้โดยสารที่ใช้เงินสด กับ ผู้โดยสารที่ใช้บัตรสวัสดิการ
3. การเพิ่มช่องพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาใกล้เวลาขบวนรถออกจากสถานี
สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการแก้ไขในระดับเบื้องต้น โดยขณะนี้การรถไฟฯ ได้เร่งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาระยะยาวที่อาจส่งผลกระทบ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสารในวันดังกล่าว การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Cr.รฟท.