นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ตามที่มีการออกประกาศเชิญชวนประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ ร่วมกันปลูกดาวเรือง เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันวันที่ 25-26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 9 ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จึงร่วมกันปลูกถวายพระองค์ ช่วงนี้ยังมีดอกดาวเรืองสีเหลืองอร่ามทั่วสารทิศนอกจากดอกดาวเรืองจะเป็นดอกไม้ประจำในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว ดาวเรืองยังมีสรรพคุณที่ หลายคนอาจมองข้าม เพราะเห็นเพียงมุมความสวยงามอย่างเดียว ทั้งๆ ที่มีการนำมาใช้ประโยชน์เชิงสุขภาพแล้วทั้งในคนและสัตว์เลี้ยง ที่ผ่านมาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีการนำมาปรุงเป็นอาหารบำรุงสายตา ป้องกันจอตาเสื่อม ประกอบกับการสืบทอดภูมิปัญญาจากวิถีชีวิตหมอพื้นบ้านภาคใต้ยังมีให้เห็น สำหรับปัจจุบันพบว่ามีการนำสารสำคัญในดอกดาวเรืองใช้ในธุรกิจฟาร์มไก่ออแกนิกช่วยให้ไข่แดงมีสีแดงขึ้น นับว่าคุณค่าของดอกดาวเรืองที่เรายังไม่รู้มีมิใช่น้อย

ในปัจจุบันมีการศึกษาวิจัย พบว่า ดอกดาวเรืองมีสารให้สีในกลุ่มแคโรทีนอยด์ คือ สารลูทีนและซีแซนทีน ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ปกป้องดวงตาบริเวณจุดศูนย์กลางของจอประสาทตา จะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินก่อนที่จะส่งผลเสียต่อดวงตาได้ จึงเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกง่ายได้ผลผลิตเร็ว เป็นที่น่าสนใจในการพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง