มูลนิธิมั่นพัฒนา เปิดตัว Infographic “พี่พอ น้องเพียง เดอะซีรีส์” ที่จัดทำขึ้น เพื่อเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันเรียนรู้แนวคิดของ "ความพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรูปแบบ Infographic ที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึง "ความพอเพียง” ได้อย่างถูกต้อง ขจัดความเข้าใจผิดว่าแนวคิด "ความพอเพียง" เป็นเรื่องของการทำการเกษตร หรือเป็นเรื่องใกลตัวสำหรับคนในเมืองใหญ่ หรือไม่ได้มีเพียงการประหยัด หรือออมเงินเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว "ความพอเพียง" สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้กับทุกเรื่อง และทุกระดับภูมิสังคม
“พี่พอ น้องเพียง เดอะซีรีส์” ประกอบด้วย Infographic เรื่องสั้น 2 ตอน ตอนละ 3 เรื่อง ผ่านปลายปากกาของ คุณพนิดา สมภพกุลเวช นักออกแบบอิสระ ได้แก่
“พี่พอ น้องเพียง เดอะซีรีส์” ตอน คิดแบบพ่อ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน
เรื่องที่ 1: Checklist คิดแบบพ่อ = ความสุขที่ยั่งยืน
เรื่องที่ 2: คิดแบบพ่อ = คิดแบบพอ
เรื่องที่ 3: ความเข้าใจผิดกับแนวคิดพอเพียง
“พี่พอ น้องเพียง เดอะซีรีส์” ตอน มีสติ มีสตางค์ อย่างมีสไตล์
เรื่องที่ 1: ลดเพื่อเพิ่ม
เรื่องที่ 2: เส้นทางสายพอ กับมนุษย์เงินเดือน
เรื่องที่ 3: Feel Good Saving: ออมแบบนี้ "ดีต่อใจ

รายละเอียเพิ่มเติม http://www.tsdf.or.th/th/seminar-event/11094/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8C