การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

**หมายเหตุ วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 กฟน. ขอยกเลิกประกาศดับไฟซอยอินทามระ 49

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ