กระทรวงคมนาคม จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

นายสราวุธ ทรงวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวแผนอำนวยความสะดวกและ ความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่า กระทรวงคมนาคม ได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมใน 3 ด้านได้แก่ แผนอำนวยความสะดวกมั่นคงและความปลอดภัย แผนเผชิญเหตุและแผนฉุกเฉิน รวมทั้งแผนการประชาสัมพันธ์ ซึ่งในช่วงงานพระราชพิธีฯ ได้มอบหมายให้บริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ จำกัด (ขสมก.)จัดเตรียมรถบริการสำหรับประชาชน ที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีในพื้นที่ชั้นในและ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง โดยจัดบริการรถ Shuttle Bus ใน 4 จุดหลักประกอบด้วย สนามกีฬาธูปะเตมีย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไบเทคบางนา และพุทธมณฑล ซึ่งจะเริ่มให้บริการฟรี ตั้งแต่วันที่ 23-31ตุลาคม โดยเฉพาะในวันที่ 26 ตุลาคมจะให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเชื่อมโยง ระบบขนส่งมวลชน ต่างๆ ทั้งระบบ

สำหรับ การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ทางกระทรวงคมนาคม จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ ประจำตามจุดต่างๆ ที่เป็นเส้นทางการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่

ทั้งนี้ ทางกระทรวงคมนาคมได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเดินทางพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยเปิดสายด่วน 1356 เพื่อให้ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ได้จัดทำแผ่นพับการเดินทางร่วมงานพระราชพิธีฯ สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ www.mot.go.th