(6ต.ค. 60) เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4สำนักการแพทย์ กทม. : นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ (งานประชาสัมพันธ์) พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่า การจัดประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในภารกิจหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจที่ต้องปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในวันงานพระราชพิธีฯ โดยกรุงเทพมหานครนั้นมีซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั้งสิ้น 113แห่ง

ประกอบด้วย พระเมรุมาศจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง และสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดต่างๆ ซึ่งต้องการให้จิตอาสาเฉพาะกิจด้านการประชาสัมพันธ์ทุกคนมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการถวายดอกไม้จันทน์ที่ถูกต้อง และสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครนั้น ได้เน้นย้ำเรื่องการแต่งตัวในวันที่ 26ต.ค. 60 ซึ่งจิตอาสาทุกคนจะต้องใส่ชุดพระราชทาน ประกอบด้วย เสื้อ หมวก และผ้าพันคอพระราชทาน ส่วนในวันอื่นๆ กำชับให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำ สวมหมวก และผ้าพันคอ และต้องติดบัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจตลอดเวลาปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยและให้สมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้มีความเป็นห่วงในเรื่องการรักษาสุขภาพของจิตอาสาเฉพาะกิจทุกๆ คน จึงขอทุกท่านได้เตรียมสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนและพสกนิกรชาวไทยทั่วโลก โดยประชาชนสามารถติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานพระราชพิธีฯ ได้ที่ www.kingrama9.th และ www.prbangkok.com หรือโทร Call Center 1510, 1511ระหว่างเวลา 08.30-16.30น. ไม่เว้นวันหยุดราชการนอกเวลาราชการ โทร. 1548