นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ ขสมก. เปิดเผยเรื่องการเตรียมความพร้อมนำระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) มาใช้บนรถโดยสารประจำทางว่า รัฐบาลได้ประกาศใช้บัตรสวัสดิการของรัฐ หรือบัตรผู้มีรายได้น้อย ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ โดยมอบบัตรดังกล่าวให้กับประชาชนที่ได้ไปขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับกระทรวงการคลัง เพื่อแสดงตัวในการใช้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามวงเงินที่รัฐบาลกำหนด ได้แก่ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และค่ารถไฟฟ้า และได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชน โดยมีแผนติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสารธรรมดาของ ขสมก. จำนวน 800 คัน สำหรับการเริ่มให้บริการในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ขสมก.ได้ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสารธรรมดา 200 คัน และจะทยอยติดตั้งให้ครบ 800 คัน เพื่อให้สามารถรองรับการใช้บริการของประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการดังกล่าว ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ จะต้องนำบัตรมาแตะที่เครื่องอ่านบัตรในขณะที่ขึ้นและลงรถโดยสาร เป็นการตัดค่าโดยสารอัตโนมัติ ซึ่งรถโดยสารจะติดสติ๊กเกอร์สีเขียวข้อความ "รถคันนี้ใช้ระบบเก็บเงินอัตโนมัติ" แทนที่ข้อความ "รถเมล์ฟรีจากภาษีประชาชน" ในส่วนของพนักงานเก็บค่าโดยสารจะทำหน้าที่แนะนำวิธีการใช้งานระบบใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เรียนรู้และปรับตัว และเมื่อใช้งานระบบ E-Ticket บนรถโดยสารอย่างเต็มรูปแบบ องค์การมีแผนดำเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด และเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมโครงการได้ตามความสมัครใจ

เครดิต สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์