นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงเรือสำรวจความมั่นคงแข็งแรงของท่าเรือ(โป๊ะ) บริเวณใกล้เคียงพระบรมมหาราชวัง ร่วมกับกรมเจ้าท่า เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพฯ ได้แก่ ท่าราชินี ท่าเตียน และท่าช้าง พร้อมทั้งได้หารือถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนในการเดินทางระหว่างวันที่มีพระราชพิธีฯ (25-27 ต.ค.60) ในด้านการคัดกรองประชาชน การจัดระเบียบการขึ้น-ลงเรือ การควบคุมจราจรทางน้ำ พื้นที่ควบคุมการเดินเรือ และเรือรักษาการตลอดแนว เป็นต้น โดยหากกรมเจ้าท่า ประสานความร่วมมือหรือขอให้สนับสนุนการดำเนินงานในด้านใด กทม. ยินดีที่จะให้การสนับสนุน

เครดิต ภาพ-ข่าว กองประชาสัมพันธ์ กทม.