องค์กร ACT จัดเสวนา รัฐบาลใหม่ คอร์รัปชั่นเก่า

วันนี้ 6 ก.ย.60 ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ได้จัดเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ปี2560 ในหัวข้อเรื่อง “รัฐบาลใหม่ คอร์รัปชั่นเก่า” ขึ้นที่ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิล์ด ซึ่งได้รับเกียรติการร่วมพลังจากหลายภาคส่วนกว่า 50 หน่วยงาน

โดยมีนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) กล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ซี่งการเสวนา มีนายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหารธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)เป็นตัวแทนจากภาคเอกชน นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัวแทนจากภาคการเงิน นายนิติพงษ์ ห่อนาค ตัวแทนภาคประชาชน นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ตัวแทนภาคกฎหมาย และตัวแทนจากภาคสื่อมวลชน นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา ร่วมพูดคุยถึงทิศทางในอนาคตที่จะเกิดรัฐบาลใหม่ขึ้นพร้อมให้ผู้เข้าร่วมงานจากหลายหน่วยงานได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน ตั้งข้อคำถามผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ ที่ประชาชนสามารถแอดติดตามข่าวสารได้ผ่านทาง line ID :@thaiact

ทั้งนี้ โดยนายประมนต์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น กล่าวว่า การจัดเสวนาครั้งใหญ่นี้เพื่อต้องการสร้างมุมมอง ระดมมันสมองจากทุกภาคส่วนกับอนาคตที่จะเกิดรัฐบาลใหม่ แต่วนเวียนกับปัญหาคอร์รัปชั่นเดิมๆ โดยมองว่าการปฏิรูประบบราชการมีผลต่อการต่อต้านคอร์รัปชั่น และการรณรงค์ปรับเปลี่ยนทัศนคติในสังคมให้เกิดการรังเกียจคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคงต้องฝากความหวังไว้กับการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นการเสวนาครั้งนี้คาดหวังว่าจะร่วมกันเดินหน้าให้รัฐบาลที่จะเกิดขึ้นใหม่ ไม่เข้าสู่วังวนเก่าๆเช่นที่ผ่านมา ผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยน ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ จะทำอย่างไรให้ได้ผู้บริหารที่ดี มีความซื่อสัตย์ และมีหลักธรรมาภิบาล และเป็นรัฐบาลที่เชื่อมั่นในระบบตรวจสอบ อีกทั้งการจัดงานขึ้นในวันที่ 6 กันยายน ยังเป็นการรำลึกถึงนายดุสิต นนทนาคร ผู้ก่อตั้งเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นและได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งด้วย