เมื่อเวลา 14.00 น.ที่ผ่านมา สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจ้งกรณีพายุลูกใหม่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ มีขนาดใหญ่กว่าพายุ “ฮาวี”ที่ถล่มรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยช่วงวันที่ 8 กันยายน 2560
ตามที่มีการนำเสนอข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยามาดัดแปลง ส่งต่อผ่านสังคมออนไลน์ต่างๆโดยมีการแจ้งเตือนว่า จะมีพายุลูกใหม่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ มีขนาดใหญ่กว่าพายุ “ฮาวี”ที่ถล่มรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ซึ่งสร้างความตระหนกและสับสันแก่ประชาชนอย่างมากนั้น

ทางสำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ขอยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่ได้มีที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่อย่างใด และจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์อากาศในระยะนี้ พบว่าในขณะนี้บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ไม่มีพายุก่อตัวขึ้นในบริเวณดังกล่าว

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ร้ายแรงเกิดขึ้น กรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกประกาศเตือนภัยอย่างเป็นทางการต่อไป และขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศในระยะนี้อย่างใกล้ชิด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1182 และหมายเลขโทรศัพท์ 02-3994012-3 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง