วันนี้ (12 ต.ค. 58 )นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ ดร.วิภาดา วิจักขณาลัญฉ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ให้เกียรติต้อนรับ นายนันทพร สูยะศุนานนท์ ผู้จัดการสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม และคณะ เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการทำการงานร่วมกัน ระหว่าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ TRS 1255 Contact Center เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บกรณีฉุกเฉิน.