พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ให้ความสำคัญกับการพัฒนาไปสู่ “มหานครไร้สาย” โดยนำสายไฟฟ้า –สายสื่อสารลงใต้ดิน นำร่องโครงการถนนพหลโยธิน จากแยกลาดพร้าว ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการโครงการอื่นๆอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าและภาพลักษณ์ของประเทศ

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมตอบสนองนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจ เร่งรัด ดำเนินการโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ "มหานครไร้สาย Smart Metro " เสริมสร้าง ความมั่นคง เพียงพอ ของระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และความปลอดภัยของประชาชน และยังช่วยให้เมืองมีทัศนียภาพที่สวยงามอีกด้วย กฟน.ได้ดำเนินการ เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แล้วเสร็จจาก 10 ปี เหลือเพียง 5 ปี ตามนโยบายรัฐบาล อีกทั้งเป็นผู้นำในการประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารโทรคมนาคมรกรุงรังบนเสาไฟฟ้าที่อยู่มาเวลานานให้สำเร็จ พร้อมรื้อถอนเสาไฟฟ้าในพื้นที่โครงการที่จ่ายไฟฟ้าด้วยระบบสายไฟฟ้าใต้ดินแล้ว ล่าสุด นำร่องโครงการถนนพหลโยธิน จากแยกลาดพร้าว ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการนำสายสื่อสารร้อยท่อสายใต้ดินในส่วนที่สำรองไว้ในพื้นที่โครงการฯ พหลโยธินได้ ที่สำคัญ กฟน. ได้นำเทคโนโลยี Air Blown System หรือการร้อยสายสื่อสารด้วยแรงดันลมมาใช้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสามารถควบคุมร้อยสายสื่อสารได้รวดเร็ว อีกทั้งยังใช้พื้นที่ดำเนินการน้อยช่วยลดผลกระทบด้านการทำงานบนพื้นที่ผิวจราจร การดำเนินงานแบ่งเป็น 4 ระยะ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ สำหรับเสาไฟฟ้าในโครงการที่รื้อถอนแล้ว จำนวน 800 ต้น กฟน. ได้มอบให้กับกรุงเทพมหานคร ไปใช้ประโยชน์สนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาของกรุงเทพมหานคร ช่วยฟื้นฟูและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลกรุงเทพฯ เขตบางขุนเทียน ทั้งนี้ กฟน. ยังได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนนำมาแก้ไขเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และหากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ กฟน. มีความพร้อมที่จะร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในทุกเส้นทางที่ กฟน. จ่ายไฟฟ้าด้วยระบบสายไฟฟ้าใต้ดินแล้วเพื่อแก้ปัญหาสายสื่อสารดังกล่าว โดยนำความสำเร็จของโครงการฯ พหลโยธินครั้งนี้เป็นแนวทางเร่งเดินหน้าสร้างมหานครไร้สายให้สำเร็จตามนโยบายรัฐบาล ต่อไป

//////////////////////
"มหานครไร้สาย Smart Metro"
| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |
-----------------
**กฟน. เชิญดาวน์โหลดฟรี MEA Smart Life App แจ้งไฟดับ, จ่ายค่าไฟ, ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าในแอปเดียวจบ..คลิก http://is.gd/KlyQKF
-----------------
ติดตามสื่ออื่น การไฟฟ้านครหลวง ได้ที่
Application : MEA Smart Life
Website: www.mea.or.th
Facebook : การไฟฟ้านครหลวง (MEA)
Twitter : @mea_news
YouTube : MEA Multimedia
Line : @meanews
-----------------
MEA Call Center โทร 1130