มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เชิญชวนประชาชนเที่ยวงานสีสันพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 11

ในภาพอาจจะมี ดอกไม้, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง


ในภาพอาจจะมี 2 คน, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และ อาหาร

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ กำลังยืน

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ


บรรยากาศงานสีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถครั้งที่ 11 โดยวันนี้ถือเป็นวันที่ 3 ของการจัดงาน มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจาก ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทยอยเดินทางมาเที่ยวชมงานกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ จัดขึ้น "ภายใต้แนวคิด"พระเมตตาดั่งสายธาร" สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการดำรงชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วย
การจัดนิทรรศการในรูปแบบมีชีวิต จากหน่วยงานภาคี ทั้ง 25 องค์กร ที่ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เช่น นิทรรศการความสำเร็จของโครงการพระราชดำริใน จ.แม่ฮ่องสอน นิทรรศการนนทรีทรงปลูก ๙ ต้นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิทรรศการคู่พระบารมี สู่ต้นกำเนิดศิลปาชีพฯ และการจำลองโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” รวมถึงมีการออกร้านของแต่ละหน่วยงานซึ่งจะเป็นการนำผลงานสำคัญๆ ที่ได้สนองพระราชดำริ มาจัดแสดงให้ประชาชนได้เรียนรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวินประจำวัน เช่น โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ หรือจะเป็นในส่วนของกรมป่าไม้ ที่มีการแจกกล้าไม้ 12 ชนิด อาทิ ปีบทอง ปีบขาว นนทรี ชมพูพันธ์ทิพย์ ทรงบาดาล และยางนา จำนวน 8,000 ต้น ให้กับประชาชนที่สนใจ

นอกจากนั้นก็จะมีการจัดประกวดพันธุ์ไม้ ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ จัดแสดงปลากัดพื้นบ้าน จำหน่ายและจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากนมแพะ ผ้าทอมือ ผลผลิตทางการเกษตร และยังมีการทำอาหารให้ชิมภายในงานอีกด้วย โดยในวันนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 11 ในเวลา ประมาณ 16.00 น. ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถมาเที่ยวชมงานสีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 14 สิงหาคม ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กทม.