นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ โดยเฉพาะเฟซบุ๊กกลายเป็นเป้าหมายในการแฮกข้อมูลของกลุ่มมิจฉาชีพจนเกิดคดีต่อเนื่องจำนวนมาก ซึ่งการแฮกเฟซบุ๊ก หรือสื่อสังคมออนไลน์ เกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น การถูกแฮกโดยแฮกเกอร์ ถูกคนรู้จักแฮก หรือโทรศัพท์มือถือหาย ส่งผลให้ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ได้รับความเสียหาย สำหรับวิธีป้องกันการถูกแฮกข้อมูลบนเฟซบุ๊ก หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ คือ พยายามอย่าทำโทรศัพท์มือถือหาย อย่าบันทึกรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานเฟซบุ๊ก หรือสื่อสังคมออนไลน์ไว้ในบราวเซอร์ของคอมพิวเตอร์ ควรเลือกใช้ Wi-Fi ของผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ แต่มีโอกาสจะถูกดักรหัสผ่านได้ วิธีการที่ปลอดภัยที่สุดคือการใช้อินเทอร์เน็ต 3G/4G ของเครื่องโทรศัพท์มือถือ ควรใช้งานเฟซบุ๊ก หรือสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตจะดีที่สุด พยายามหลีกเลี่ยงการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือ PC ยกเว้นเป็นเครื่อง PC ส่วนตัวที่บ้าน เพิ่มเบอร์โทรศัพท์บุคคลที่เราไว้ใจได้ เช่น พ่อแม่ ลงในบัญชีเฟซบุ๊ก หรือสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้งาน เพื่อเอาไว้ยืนยันกรณีลืมรหัสผ่าน หรือกรณีที่เฟซบุ๊ก หรือสื่อสังคมออนไลน์มีปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานได้
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวย้ำว่า อย่าใส่เบอร์โทรศัพท์ของสมาร์ทโฟนที่มีบัญชีเฟซบุ๊กหรือสื่อสังคมออนไลน์นั้นๆ หากผู้ไม่หวังดีครอบครองโทรศัพท์ของท่านจะสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน พร้อมให้ส่งรหัสใหม่เข้ามาในโทรศัพท์เครื่องนั้นได้ ทำให้มิจฉาชีพได้เฟซบุ๊ก หรือสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้ พยายามเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะ และสุดท้าย ตั้งรหัสผ่านที่สามารถคาดเดาได้ยาก ทั้งนี้ วิธีการป้องกันการตกเป็นเหยื่อของการถูกแฮกข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ดีที่สุด คือ อย่าไว้ใจใครและไม่ควรให้รหัสผ่าน หรือฝากโทรศัพท์มือถือไว้กับผู้อื่น ที่สำคัญไม่ควรให้ข้อมูลสำคัญไว้ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นอันขาด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

เครดิตข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์