ป.ป.ส. มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560


วันนี้ 4 ก.ค.60 ที่สำนักงานปปส. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มอบรางวัลให้กับผุ้ชนะการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ ผู้เสพคือผู้ป่วย เนื่องในวันต่อต่านยาเสพติด 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด 301 ผลงาน โดยแบ่งผลงานการประกวดออกเป็น คือประเภท Infographic ประเภทเยาวชน ผู้ชนะเลิศได้แก่นักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต และผลงานประกวดประเภทคลิป ผู้ชนะเลิศเป็นเยาวชนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

โดยนายศิรินทร์ยา เปิดเผยว่า จากผลงานการประกวดดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด โดยมีแรงจูงใจจากผลงานการประกวดคือรางวัลที่ได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง รวมถึงผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังอย่างคุณบัณฑิต ทองดี ซึ่งจะเป็นความภูมิใจของเด็กๆ พร้อมระบุว่าการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นความร่วมมือกับสถานศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญต่อปัญหายาเสพติด พร้อมระบุว่า กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการป้องปราบ แต่หากให้เกิดผลในระยะยาว ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างสม้่ำเสมอต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันเยาวชนที่ติดยาเสพติดมีปัจจัยมาจาก ความอ่อนแอทางจิตใจ อยากรู้อยากลอง คึกคะนอง ต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อน ดังนั้นครอบครัวและหน่วยงานทุกภาคส่วนต้องมีการเกิดเปิดเวทีสร้างโอกาสให้เยาวชนแสดงออกในทางสร้างสรรค์ เพื่อค้นหาคุณค่าของตัวเอง