สงฆ์ไทยไกลโรค เข้าพรรษานี้ อย่าลืมตักบาตร ถาม (สุขภาพ)พระ

วันนี้ (4 ก.ค.60) ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องแถลงข่าว "สงฆ์ไทยไกลโรค เข้าพรรษานี้ อย่าลืมตักบาตร ถาม (สุขภาพ)พระ

สืบเนื่องจากการข้อมูล ของโครงการขับเคลื่อนสงฆ์ไทยไกลโรคเพื่อการดูแลโภชนาการพระสงฆ์ในระดับประเทศ เผยว่ามากกว่า 50 %ของพระในกรุงเทพฯ และเขตเมือง มีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนสูงกว่าชายในกรุงเทพฯ 39 % และชายทั่วประเทศ 28 % และเสี่ยง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง สาเหตุสำคัญมาจากอาหารใส่บาตรที่มีโปรตีนต่ำ ไขมันสูง การขยับร่างกายน้อย

พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า พระสงฆ์มีปัญหาสุขภาพ เป็นหน้าที่ของพระที่จะต้องรับผิดชอบอยู่ ซึ่งกันและกัน ขณะที่พระสงฆ์มีสิทธิ์พิจารณาฉันได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ต่อร่างกาย การป้องกันและรักษาโรค ส่วนการออกกำลังที่ต้องใช้เครื่องออกกำลังกายสามารถกระทำได้ตามสมานะเพศในสถานที่มิดชิดไม่เป็นที่คาระหานินทา

นพ.พลเดช กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะร่วมสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างธรรมนูญดังกล่าวในเดือน ส.ค.- ก.ย.นี้ และประกาศใช้ในเดือน ธ.ค. ครอบคลุมหลักการความรู้ทั่วไป แนวทางบทบาทในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ บทบาทสังคมในการดูแลปฏิบัติต่อพระสงฆ์ การรักษาทางการแพทย์ และการรณรงค์โดยพระสงฆ์สามารถเป็นผู้นำการดูแลสุขภาวะของพระสงฆ์ได้ ซึ่งจะผสมผสานความรู้ ธรรมวินัย สาธารณสุขร่วมด้วยสำหรับผู้ที่สนใจโครงการขับเคลื่อนสงฆ์ไทยไกลโรคเพื่อการดูแลโภชนาการพระสงฆ์ในระดับประเทศได้จัดทำหนังสือ" บาตรไทย ไกลโรค 4 ภูมิภาค และวีดิทัศน์ สงฆ์ไทย ไกลโรค ทั้งหมด 3 ซี่รี่ เผยแพร่ทาง YouTube

#TRS995 #TRSNEWS