โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จัดบวงสรวงครบ 84 ปี 12 รอบ

วันนี้ 2 ก.ค.60 ที่โรงมหรศพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ได้จัดพิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินการ84 ปี และครบรอบ 12 ปีการก่อตั้งมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง โดยเริ่มจากพิธีสงฆ์ในเวลา 07.00 น. ต่อด้วยพิธีบวงสรวง ในเวลา 09.09 น. ที่บริเวณพื้นที่ด้านหน้าศาลาเฉลิมกรุง โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์(พิเศษ)สุรเกียรติ เสถียรไทย ประธานกรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พร้อมชมความวิจิตรงดงามของการรำบรวงสรวงชุด “หนุมานวงศ์วานประทานพร” ซึ่งเป็นการกล่าวถึงตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ มีหนุมานพร้อมด้วยวงศ์วานที่มาอำนวยอวยพรให้แก่ ศาลาเฉลิมกรุง มีความเจริญรุ่งโรจน์เป็นสวัสดิมงคลสืบไป

จากนั้นได้มีการเชิญแขกผู้มีเกียรติ พร้อมศิลปินนักร้อง-นักแสดงอาวุโสมากมายที่มาร่วมงาน เพื่อร่วมในพิธีมอบทุนกองทุนนาฎดุริยางคศิลปไทย ของมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงประจำปี2560 ให้กับศิลปินทางด้านนาฎศิลป์ไทยที่ประสบภาวะวิกฤตในชีวิตจำนวน 4 ทุน และนักเรียน และนักศึกษาที่ศึกษาด้านนาฎศิลป์ไทย ดนตรีไทยและคีตศิลป์ไทยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อีก จำนวน 8 ทุน และสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปอีก 2 ทุน

และต่อจากนั้นยังมีพิธีมอบเงินช่วยเหลือนักแสดงอาวุโส โดยนายเศรษฐา ศิระฉายา(ศิลปินแห่งชาติ) ในฐานะประสานมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส ได้เป็นผู้มอบทุนให้นักแสดงหลายท่าน อาทิ คุณชาลี อินทรวิจิตร คุณมารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา คุณไพโรจน์ ใจสิงห์ คุณศุภาพิชญ์ บัวติ๊ก หรือ จอห์น มกจ๊ก และปิดท้ายด้วยการแสดงโขน ในชื่อเรื่องฉลองเฉลิมกรุงอยุธยา ซึ่งกำกับการแสดงโดย ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์(ศิลปินแห่งชาติ) พร้อมนักแสดงโขนจากศาลาเฉลิมกรุง นอกจากนั้นจะมีศิลปินและบุคคลที่อยู่ในวงการบันเทิงมาร่วมงานอีกหลายท่าน ซี่งได้มีการกล่าวถึงความรู้สึกความรักความผูกผันต่อโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงแห่งชาติแห่งนี้ เช่นคุณหนึ่งจักรวาล เสาธงยุติธรรม โปรดิวเซอร์ชื่อดังของเมืองไทย สำหรับศาลาเฉลิมกรุงซึ่งเป็นสถานที่ ที่มีแต่ให้ความสุข ความบันเทิงครบรูปแบบ ทั้งการจัดแสดงโขน-ละคร ยังคงมีการจัดรายการดนตรีขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ศิลปินนักร้องได้มีเวทีแสดงความความสามารถ สำหรับผู้สนใจชมการแสดงต่างๆ สามารถติดต่อสอบถาม 02-225-8757-8 #TRS995 #TRSNEWS