พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการดำเนินการเรื่อง Street Food เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหารริมทางให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกว่า เบื้องต้นกรุงเทพมหานคร กำหนดพื้นที่นำร่อง 2 แห่ง ในโครงการ Street Food ได้แก่ บริเวณถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ และถนนข้าวสาร เขตพระนคร โดยโครงการ Street Food บนถนนเยาวราช เริ่มตั้งแต่แยกเฉลิมบุรี ถึงแยกราชวงศ์ ระยะทางประมาณ 600 เมตร ร้านค้าส่วนใหญ่จำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของเบ็ดเตล็ด โดยกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการตั้งวางสิ่งของในที่สาธารณะ รวมทั้งมีคณะทำงานพัฒนาถนนเยาวราชเพื่อยกระดับไปสู่มาตรฐานสากล โดยได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเยาวราช Street Food พร้อมลงพื้นที่สำรวจจุดที่จะเริ่มดำเนินการและกำหนดรูปแบบของแผงค้าให้มีความสะอาด สวยงาม โดยคงความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ และสามารถเคลื่อนย้ายได้

นอกจากนี้ ทางกรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งแผนผังแสดงรายชื่อร้านอาหารชื่อดังบนถนนเยาวราช เพื่อประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงขอความร่วมมือให้ร้านอาหารทุกร้านติดป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนในรูปแบบของ QR Code และ ID Line โดยจัดทำเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถร้องเรียนหากพบร้านอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือได้รับการบริการที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งกำหนดให้ทุกแผงค้ามีการจุดตั้งถังขยะที่เหมาะสม โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตสัมพันธวงศ์ลงพื้นที่กวดขันการตั้งวางแผงค้าอย่างเข้มงวดทุกวัน

เครดิตข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ / ภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย