กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนเที่ยวชมงาน "อีสานเอ๊กซ์โป 2017" โดยนำผลิตภัณฑ์เด่นจากทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายนถึง 2 กรกฎาคมนี้ ที่อิมแพคเมืองทองธานี กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงาน "อีสานเอ๊กซ์โป 2017" (Esan Expo 2017) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ โดยภายในงานมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นจากทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาจัดจำหน่ายอย่างหลากหลาย อาทิ ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ ผ้าย้อมคราม ผ้าไหม ผ้าไหมแพรวา ผ้ากลีบบัว ผ้าดอกลำดวน ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ สินค้าไอจี สินค้าระดับส่งออก สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรแปรรูป ผลไม้ตามฤดูกาลจากสวนโดยตรง เป็นต้น และยังเปิดให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนำสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายในงานด้วย
นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศสามารถเชื่อมโยงการทำธุรกิจการค้าระหว่างกัน รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยจะมีการจัดนิทรรศการด้านอุตสาหกรรม วิถีชีวิตชุมชน วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพได้ในงาน "อีสานเอ๊กซ์โป 2017"ได้ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคมนี้ ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพคเมืองทองธานี

เครดิต สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์