สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข "จัดเสวนา 3 ยุทธศาสตร์ 1000 แกนนำชวนคนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2560"

ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกล่าวว่า การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้มุ่งเน้นกิจกรรมสู่การบูรณาการเชิงระบบมากขึ้นเน้นให้เกิดเวทีขับเคลื่อนสร้างเสริมความร่วมมือของกลไกการทำงานระดับอำเภอชุมชนระดับสุขภาพภาคประชาสังคมและเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเชิงทัศนคติวิธีคิดกับการลงมือปฎิบัติ ด้วยจากการสำรวจคนที่งดเหล้าเข้าพรรษาแล้วแต่งดไม่ครบสาเหตุมาจากไม่มีอะไรทำ และมีคนชวน เพราะฉนั้นในพื้นที่จึงรณรงค์ให้มีกิจกรรม หลักสูตรพิเศษทำให้ไม่ว่าง เกิดการสังสรรค์ที่ไม่มีสุรา ผ่านกลยุทธ์ 3 ขยาย คือการขยายพื้นที่อย่างน้อยจังหวัดละ 1 อำเภอ ขยายเวลาจาก 3 เดือนช่วงเข้าพรรษา ส่งเสริมต่อเนื่องหลังออกพรรษาหรือเลิกเหล้าตลอดชีวิต ขยายกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ดื่ม ผู้เสพและผู้ติด ทดลองใน 200 อำเภอ อำเภอละ 5 คน ด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และศาสนา ปัจจุบันข้อมูลการดื่มสุราของคนไทยเฉลี่ยต่อปีทั้ง 2 เพศ ชายและหญิงมีอยู่ที่ประมาณ 34% การดื่มหนักถึงติดมีอยู่ 3-4 % ตั้งเป้ามีพื้นที่ดำเนินงาน การบริการช่วยเหลือในชุมชน/ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นภายใต้แนวคิด "งดเหล้าครบพรรษา พักตับทั่วไทย" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากนั้นจะมีการสรุปบทเรียนเสนอนโยบายในปีหน้าต่อไป


ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม