น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ มีสะพานลอยคนข้าม สะพานสถานีรถไฟฟ้า และสะพานสกายวอร์ค เป็นจำนวนมาก กล่าวคือ มีสะพานคนเดินข้ามถนน จำนวน 915 แห่ง เป็นสะพานของกทม. 723 แห่ง กรมทางหลวง 192 แห่ง นอกจากนี้มีทางเดินยกระดับ (Skywalk) จำนวน 9 แห่ง เป็นทางเดินของกทม. 3 แห่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) 2 แห่ง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 1 แห่ง และเอกชน 3 แห่ง ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ใช้สะพานลอย และเป็นการสร้างวินัยด้านการจราจร กทม. จึงจัดทำโครงการกำหนดทิศทางขึ้น-ลงสะพานคนเดินข้าม ระบบขนส่งมวลชน และทางเดินยกระดับ (Skywalk) ให้เป็นแบบอย่างเดียวกัน โดยกำหนดให้ขึ้น-ลงทางขวาเท่านั้น เนื่องจากคนส่วนใหญ่ถนัดมือขวา หากเกิดอุบัติเหตุหรือก้าวพลาดก็จะสามารถใช้มือขวาซึ่งเป็นมือที่ถนัดจับราวบันไดซึ่งอยู่ทางด้านขวามือได้ทันที

โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตาม ทางขึ้นลงระบบขนส่งมวลชนในปัจจุบันยังไม่มีเครื่องหมายจัดระเบียบคนเดินที่ชัดเจน กทม. จึงได้มอบหมายสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ดำเนินการขีดสี ตีเส้น เครื่องหมายกำหนดทิศทาง การเดินบนสะพานลอยคนเดินข้าม ทางขึ้น-ลงระบบขนส่งมวลชน และทางเดินยกระดับ (Skywalk) ให้เห็นชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนสะพานลอยคนเดินข้ามในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง รวมถึงทางขึ้นลงระบบขนส่งมวลชนและทางเดินยกระดับ (Skywalk) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น สจส. จะประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่รับผิดชอบสะพานและทางเดินต่างๆ ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้เมื่อดำเนินการขีดสี ตีเส้นแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่เทศกิจจะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้ทางสัญจร และเป็นการสร้างวินัยจราจรด้วยอีกทางหนึ่ง

เครดิต กองประชาสัมพันธ์ กทม.