มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดพิธีเปิดผลการคัดเลือกผลงานรอบชิงชนะเลิศ โครงการเธอคือแรงบันดาลใจปีที่8 โดยมีนางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในฐานะ กรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้กับกลุ่มเยาวชนจากทั่วภูมิภาคของประเทศ ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือกลุ่มเยาวชนที่คิดริเริ่มโครงการจากบันดาลใจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้ส่งผลงานเข้าประกวด โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เยาวชนคิดดีทำดี เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

โครงการเธอคือแรงบันดาลใจปีที่ 8 มีเยาวชนจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 346 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการได้ถูกสร้างสรรค์ออกมาอย่างงดงามและสามารถสื่อสารถึงแรงบันดาลใจในการทำความดี และรับผิดชอบต่อสังคม อย่างไรก็ตามในปีนี้ได้ถูกคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายจำนวน 12 โครงการ อาทิ โครงการกล้าดีวิถีพอเพียง จากโครงการนักสืบสายน้ำรักษ์ลุ่มน้ำประแส จากโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ.ระยอง และ โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียงจากโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดนครพนม

ทั้งนี้สำหรับโครงการที่ชนะเลิศโครงการเธอคือแรงบันดาลใจจะได้รับทุนการศึกษา 1 แสนบาท พร้อมโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาจำนวน 50000 บาทสำหรับสถานศึกษาอีกด้วย