TRS 99.5 จัดโครงการร่วมกับ ฮอนด้า ในโครงการ "TRS เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ขยายการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในกลุ่มนักศึกษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 - สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 ร่วมกับ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมโครงการ "TRS เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า" ขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เพื่อฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคการสาธิตให้กับลูกค้าฮอนด้า ผู้ฟังรายการของสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม และผู้ที่สนใจโครงการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพ (ถนนรามคำแหง)
พร้อมทั้งขยายการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ TRS Contact Center 1255 ตลอด 24 ชั่วโมง