ปวงประชาพร้อมใจ ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานกาชาด 2558 ณ ลานพระรูปทรงม้า และสนามเสือป่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558