บรรยากาศการลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ โรงพยาบาลบาลศิริราช