สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดพิ­ธีรับมอบรางวัลการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม­ประจำปี 2557 จาก UNESCO