ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 จะเกิดปรากฏการณ์ “สุริยุปราคาวงแหวน” ชุดซารอสที่ 140 แนวคราสวงแหวนพาดผ่านตอนใต้และตะวันตกของทวีปแอฟริกา และบางส่วนของทวีปอเมริกาใต้ แต่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ในประเทศไทย ตรงกับเวลาในประเทศไทยตั้งแต่เวลาประมาณ 19:10 น. ของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงเวลาประมาณ 00:35 น. ของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ปรากฏการณ์สุริยุปราคาจะเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก เรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกัน เงาของดวงจันทร์จะบดบังดวงอาทิตย์ รูปร่างของดวงอาทิตย์จะเกิดเสี้ยวคล้ายดวงจันทร์ หรือถูกบังจนหมดทั้งดวงขึ้นอยู่กับรูปแบบการบัง ปรากฏการณ์สุริยุปราคาในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นแบบ “สุริยุปราคาวงแหวน” เนื่องจากดวงจันทร์มีวงโคจรรอบโลกค่อนข้างรี ดังนั้นดวงจันทร์จึงมีโอกาสอยู่ใกล้หรือไกลจากโลกได้ ซึ่งขณะเกิดสุริยุปราคาครั้งนี้ดวงจันทร์อยู่ในช่วงที่ไกลโลก ทำให้ขนาดปรากฏบนท้องฟ้าของดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าขนาดปรากฏของดวงอาทิตย์ และเมื่อวัตถุทั้งสามเรียงตัวกันในแนวเส้นตรง ดวงจันทร์จะบังดวงอาทิตย์ไม่หมดเกิดเป็นสุริยุปราคาวงแหวน

สำหรับสุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทยจะกลับมาให้คนไทยชมอีกครั้งในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เป็นสุริยุปราคาบางส่วน ส่วนสุริยุปราคาเต็มดวง คนไทยต้องรอไปอีก 53 ปี จึงจะมีโอกาสได้ชมอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 11 เมษายน 2613

เครดิต สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ